Prelucrare date personale

(pentru afişare pe pagina web sau în cazul colectării datelor prin formulare on-line)

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal, TOTAL TECHNOLOGY CONSTRUCT SRL, cu sediul social în OTOPENI, jud. ILFOV, C.I.F. RO12447089, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopul specificat, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: TURISM. Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele dumneavoastră personale, acestea urmând să fie folosite în scopuri de INREGISTRARII PENTRU EVIDENTA. Refuzul dumneavoastră determină neutilizarea datelor pe care ni le-aţi furnizat. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării lor de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată si salariatii TOTAL TECHNOLOGY CONSTRUCT SRL.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi completările ulterioare) şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, aveţi următoarele drepturi privind colectarea şi prelucrarea datelor personale: dreptul de intervenţie asupra datelor (art. 14), dreptul de informare (art. 12), de acces la date (art. 13), de opoziţie (art. 15), de a vă adresa justiţiei (art. 18). Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la TOTAL TECHNOLOGY CONSTRUCT SRL, cu sediul social în OTOPENI, jud. ILFOV, C.I.F. RO12447089 sau la adresa de e-mail office@amethysthouse.ro.ro. Dacă unele dintre aceste date despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil, prin una din modalităţile enumerate mai sus. NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE prin mijloace de SUPRAVEGHERE VIDEO In cazul prelucrarii datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video, operatorii sunt obligati sa furnizeze persoanelor care intra in raza de actiune a camerelor video, informatii prevazute de art. 12 din Legea nr. 677/2001, modificata cu art. 11din Decizia Presedintelui Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal nr. 52/2012 (publicata in M. Of. a Romaniei, partea I, nr. 389 din 11 iunie 2012). Aceste informatii trebuie aduse la cunostinta persoanelor vizate in mod clar si permanent, prin intermediul unui afis postat in locurile monitorizate , pozitionat la o distanta rezonabila de locul unde sunt amplasate echipamentele de supraveghere, astfel incat sa fie vazute de orice persoana. Afisul trebuie sa contina o pictograma reprezentativa prevazuta la art. 11, alin. 1, Decizia Nr. 52/2012 .

TOTAL TECHNOLOGY CONSTRUCT SRL prelucreaza datele dvs. cu caracter personal, respectiv imaginea prin prin mijloace automatizate, in vederea monitorizarii accesului persoanelor si asigurarea securitatii acestora si a spatiilor si bunurilor operatorului. Datele personale inregistrate pot fi comunicate doar persoanelor instruite din cadrul TOTAL TECHNOLOGY CONSTRUCT SRL, persoanelor vizate si organelor legii in cazul de incidente prevazute de lege in scopul identificarii persoanelor ce au savarsit infractiuni in raza de acoperire a sistemului de supraveghere.